Refractieve laserbehandeling

FemtoLASIK, PRK en SMILE

Bij alle refractieve laserbehandelingen wordt de kromming van het hoornvlies door middel van laserstralen aangepast.
Bijziende of myope hoornvliezen worden vlakker gemaakt, hypermetrope of verziende hoornvliezen worden steiler gemaakt. Zo zal het licht scherp op het netvlies vallen, zonder hulp van bril of contactlenzen.

Er zijn verschillende methodes die met u besproken worden tijdens een refractief consult waarin na uitgebreide onderzoeken bepaald wordt of u een goede kandidaat bent voor PRK/LASIK/SMILE of een alternatief refractief beleid.

PRK

PRK (PhotoRefractieve Keratectomie) is de oudste en meteen ook eenvoudigste techniek binnen de refractieve laserbehandelingen. Bij deze techniek wordt eerst het oppervlakkige laagje van het hoornvlies, het epitheel, verwijderd. Het epitheel kan mechanisch, door middel van alcohol of een laser (transPRK) verwijderd worden.
Nadien wordt de blootliggende laag, het stroma, behandeld met de Excimer laser. De herstelperiode is lastiger en het duurt veel langer voor het zicht optimaal is, maar na enkele weken of maanden zijn de resultaten even mooi als na FemtoLASIK of SMILE.

LASEK (Laser-assisted SubEpithelial Keractectomy) en epiLASIK zijn zeer gelijkaardige technieken waarbij men probeert om het epitheel terug te plaatsen.
Qua herstel en verloop zijn de resultaten van PRK, LASEK en epiLASIK erg gelijklopend.

PRK heeft een wat kleinere behandelrange dan FemtoLASIK en SMILE, maar maakt soms laserbehandelingen mogelijk bij dunnere hoornvliezen waar FemtoLASIK en SMILE dan weer niet mogelijk zijn.

FemtoLASIK

FemtoLASIK is de meest klassieke lasertherapie waarbij het gebruik van twee lasers wordt gecombineerd. Eerst maakt de Femtosecond laser (Visumax 800, Zeiss ) op een zeer gecontroleerde wijze het hoornvliesflapje. Door middel van infrarood impulsen aan een snelheid van 1 quadriljoenste van een seconde wordt het hoornvlies op een gewenste diepte gesplitst met een nauwkeurigheid van 5 micron. Na het liften van de flap wordt het hoornvlies bijgeslepen met de tweede laser, de Excimer laser, Schwind Amaris 1050RS.

De flapdiktes zijn zeer voorspelbaar en de homogeniciteit van het snedevlak is perfect. Dunnere flapjes kunnen gemaakt worden, zodat hogere brekingsafwijkingen kunnen behandeld worden op een veilige manier. Doordat het flapje na de laserbehandeling mooi wordt teruggelegd en zo het onderliggende stroma bedekt, is het herstelproces kortdurend en weinig pijnlijk. Het zicht recupereert sneller dan na PRK en na SMILE.

SMILE

SMILE (SMall Insicion Lenticule Extraction) of ReLex SMILE is de minst invasieve en meest innovatieve laserbehandeling waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van de Femtosecond laser, Visumax 800 Zeiss.
De laser slijpt een schijfachtig stukje weefsel, een lenticule, uit het hoornvlies. De dikte en vorm van deze lenticule bepalen welke brekingsafwijking wordt gecorrigeerd. Door een kleine opening wordt de lenticule nadien verwijderd door de chirurg.
Sommige studies tonen aan dat er minder droogteproblemen zouden zijn dan na LASIK. De integriteit van het hoornvlies is ook minder verstoord omdat er geen flapje wordt gemaakt.
Door deze vernieuwde technieken zijn er nog minder klachten van verminderd zicht ’s nachts, halo’s, verlies aan contrastgevoeligheid, …

Wordt een laserbehandeling terugbetaald door het ziekenfonds?
Sommige mutualiteiten betalen een klein bedrag voor laseringrepen terug. Informeer u op voorhand bij uw ziekenfonds.  Sommige hospitalisatieverzekeringen voorzien een tussenkomst voor refractieve heelkunde.

Wat is de kostprijs van een laserbehandeling?
De kostprijs voor de beschreven laserbehandelingen ligt tussen 1500 euro en 2015 euro per oog.

Hoe verloopt de ingreep? Hoe verloopt de nazorg?  Wat zijn de risico’s?
Dit hangt af van het type refractieve ingreep en wordt met u besproken tijdens uw refractief consult en traject bij New Vision.