Medische Raad

 

Bij New Vision hechten we veel belang aan het waarborgen van de kwaliteit van onze oogzorg. Daarom hebben we een Medische raad samengesteld die bestaat uit oogartsen die gekozen zijn door de partner-oogartsen van onze vestigingen.  Zij vertegenwoordigen zowel de belangen van hun collega’s als die van de patiënten. De taak van de Medische raad bestaat erin te waken en te adviseren over de beste praktijken in oogheelkundige zorg, het beoordelen van nieuwe technologieën en behandelingen, en het bevorderen van professionele ontwikkeling onder de artsen.

De Medische raad zorgt voor een gestructureerde communicatie tussen de verschillende klinieken, wat essentieel is voor het handhaven van een uniforme standaard van zorg. Ze zijn ook betrokken bij het bepalen van de strategische richting van de groep klinieken, inclusief investeringen in apparatuur en faciliteiten die specifiek zijn voor optimale oogheelkundige zorg.

Met een actieve en deskundige Medische raad kunnen patiënten erop vertrouwen dat ze toegang hebben tot de beste beschikbare behandelingen en zorg.

De Medische raad is vandaag samengesteld uit de volgende oogartsen:
Katy Hondeghem oogarts
Kathy Hondeghem

Voorzitter

Miranda Goethals
Miranda Goethals

 

Patricia Casaer