Cataract

Wat is cataract?

Vooraan in het oog, vlak achter de pupil, zit de heldere en doorzichtige ooglens. Naarmate we ouder worden, wordt deze lens minder helder. Daardoor lijken dingen die we zien waziger en grauwer van kleur. Dit troebel worden van de ooglens wordt ‘grijze staar’ of ‘cataract’ genoemd. Iedereen die ouder wordt, krijgt hiermee te maken.

Symptomen

Ouderdomscataract is een ‘normaal’ verouderingsproces. Sommige mensen merken al rond hun veertigste dat hun ooglens troebel wordt, maar meestal doen de eerste verschijnselen van ouderdomscataract zich pas later voor. Of je het merkt, hangt ervan af op welke plek in de ooglens de vertroebeling zich ontwikkelt en hoe groot die vertroebeling is. Zit de troebele plek in het midden van de lens of daar vlakbij, dan krijg je al snel klachten. Je gaat bijvoorbeeld wazig zien, dubbelzien, je ziet kleuren doffer of je krijgt last van licht of schitteringen. Als je binnen korte tijd opeens veel sterkere of zwakkere brillenglazen nodig hebt, kan dat ook wijzen op cataract.

Cataract

Andere brillenglazen kunnen het zicht op termijn niet meer verbeteren. Doorgaans neemt de cataract in de loop van de tijd toe. Het gezichtsvermogen wordt daarmee steeds beperkter. Wie nog goed genoeg ziet om zonder problemen dagelijkse werkzaamheden, hobby’s en taken zoals autorijden te kunnen uitoefenen, hoeft zich niet te laten behandelen. Het is echter wel realistisch om rekening te houden met een behandeling in de toekomst. Cataract wordt immers nooit minder; het gezichtsvermogen gaat langzaam, maar zeker, achteruit. Is (beginnende) cataract eenmaal ontdekt, dan is controle nodig indien de klachten erger worden. Zodra de cataract te hinderlijk wordt, kan je gezichtsvermogen worden verbeterd met een operatie. Wanneer dit moet gebeuren, kan je in overleg met de oogarts bepalen.

Diagnose

Om erachter te komen of er inderdaad sprake is van cataract, bekijkt de oogarts jouw ogen met een spleetlamp. Met dit instrument kan men zien of er vertroebelingen zijn in de ooglens en zo ja, hoever die zich al hebben ontwikkeld. Daarnaast onderzoekt de oogarts hoeveel je nog kan zien en of jouw ogen verder gezond zijn.

Behandeling

Cataract kan best behandeld worden, zeker wanneer het het dagdagelijks leven verstoort. Daarom voeren we een cataractoperatie uit.