Onze Missie

Met een oog voor mensen en een hart voor ogen

De beste oogzorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, niet alleen voor de happy few. We willen kwalitatieve oogheelkunde binnen ieders bereik en vinden dat patiënten het recht hebben om vrij te kiezen waar en door wie ze behandeld worden. Het gaat tenslotte om hún gezondheid. Gezondheidszorg, ook de allerbeste, kan laagdrempelig en zonder onnodige meerkosten zijn. Wij streven gelijke kansen na, ook op vlak van uitmuntende gezondheidszorg.

We willen geen privéklinieken met een exclusief imago, maar ijveren voor oogcentra die voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn. Want iedereen heeft recht op de best mogelijke behandeling. We stellen alles in het werk om de maximale tussenkomst voor al onze patiënten te bekomen en zijn continu in onderhandeling met alle betrokken instanties, partijen en spelers. Dit opdat er weldra niemand meer uit de boot valt als het op hoogwaardige oogheelkunde aankomt. Niemand zou zich zorgen mogen maken over de kwaliteit en veiligheid van oogzorg enerzijds, noch over de factuur die volgt, anderzijds.

Iedereen is bij ons welkom en wordt op een gelijkwaardige manier behandeld en verder geholpen. Het is onze missie om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen, dusdanig maken we geen onderscheid en sluiten we geen mensen uit. Dit zou indruisen tegen onze ambitie.   Gelijke kansen zijn voor ons een vanzelfsprekendheid, zowel voor patiënten als voor medewerkers en artsen. We willen een hedendaagse, inclusieve organisatie zijn. Medewerkers worden aangeworven op basis van competenties, raakvlakken en intenties. Teamleden krijgen de kans om binnen een uitdagende professionele omgeving te groeien, zowel op persoonlijk als op beroepsmatig vlak. Artsen en medewerkers worden gerespecteerd en gewaardeerd en maken volwaardig deel uit van het team. Poetshulp, onthaalmedewerker of arts? We trekken allemaal samen aan hetzelfde zeel.

Wat we doen voor onze patiënten:   Levenskwaliteit is onze prioriteit. En daarvoor is een helder gezichtsvermogen van onschatbare waarde. Genieten van een museumbezoek, een zonsondergang of datgene wat er op je bord ligt: dingen die vanzelfsprekend lijken, zijn dat niet wanneer je zicht niet optimaal is. New Vision wil zoveel mogelijk mensen helpen om een zo goed mogelijk zicht te behouden of te verwerven. Daarom streven we de best mogelijke oogzorg, zonder uitzondering na.  Want, iedereen heeft recht op een hoogwaardige én betaalbare verzorging.

Wat we doen voor onze artsen:  New Vision wil een frisse wind door de oogheelkunde laten waaien en hanteert hiervoor een nieuwe manier van samenwerken tussen artsen en dienstverleners:
Door jou, als oogarts, te ontzorgen van alle administratieve, logistieke en financiële zaken, kan jij uitblinken in wat er echt toe doet: patiënten helpen en oftalmologie beoefenen. Onze artsen en medewerkers werken in een nieuwe generatie van moderne klinieken met de beste materialen, zodat patiënten genieten van veilige en hoogwaardige oogzorg. Want, ook veiligheid en kwaliteit zijn onze prioriteit.

Wat we doen voor onze medewerkers:  Ook voor onze medewerkers willen we een betrouwbare werkomgeving creëren. Een omgeving waarin ze met plezier hun werk veilig kunnen uitoefenen. Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn, waar er op een (h)echte manier samengewerkt wordt.  Onze medewerkers laten groeien en uitblinken in hun functie en hen waardering laten voelen. We willen een plaats zijn waar er ruimte is voor input en feedback, waar ieders mening en ideeën gerespecteerd worden en waar er aandacht is voor welzijn, zowel op het werk als daarbuiten. Bovendien vinden we het belangrijk een werkplek te bieden waar medewerkers deel uitmaken van een team en niet als een nummer behandeld worden.