Glaucoom

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een oogziekte die de oogzenuw aantast. Vaak is een te hoge oogdruk verantwoordelijk voor die zenuwbeschadiging. Maar in 50% van de gevallen is de oogdruk steeds binnen de ‘normale grenzen’ en is er toch een beschadiging van de oogzenuw. Dit noemen we dan Normale Druk Glaucoom.
Normaal zorgt de oogzenuw voor het doorsturen van lichtsignalen naar de hersenen. Een beschadigde oogzenuw veroorzaakt beperkingen in ons gezichtsveld (=overzicht). In de beginfase van de ziekte treden deze beperkingen op in het perifere gezichtsveld. Hierdoor merkt de patiënt dit zelf niet op. Naarmate de ziekte vordert, komen er ook beperkingen in het centrale gezichtsveld. Dit kan uiteindelijk leiden tot een tunnelzicht of zelfs tot volledige blindheid in het eindstadium.

Glaucoom

Wat zijn risicofactoren voor glaucoom?

Glaucoom komt het vaakst voor vanaf 40 jaar, maar kan op elke leeftijd beginnen. Er is een zeer duidelijke familiale voorbeschiktheid; dit wil zeggen dat indien er iemand in uw familie glaucoom heeft, uw risico op glaucoom groter is. Een aantal andere risicofactoren voor het ontstaan van glaucoom zijn onder andere: bijziendheid, zwarte huidskleur, Cortisone gebruik…

Hoe wordt glaucoom ontdekt?

Glaucoom is meestal een traag sluimerende ziekte die een pijnloos progressief zichtsverlies veroorzaakt. Aangezien eerst het perifere gezichtsveld wordt aangetast, merkt de patiënt hier meestal weinig van, tot het te laat is. Slechts zelden is de oogdruk hoog genoeg om pijn of een rood oog te veroorzaken. 

Enkel een grondig oogonderzoek kan glaucoom vroegtijdig opsporen. Dit gebeurt door middel van een pijnloze meting van de oogdruk. Door middel van oftalmoscopie onderzoekt de oogarts het achterste deel van het oog om de gezondheid van de oogzenuw te beoordelen. Er wordt eveneens een gezichtsveldonderzoek uitgevoerd om beperkingen in het gezichtsveld op te sporen en een oogscan van de oogzenuw.

Hoe wordt glaucoom behandeld?

Meestal worden eerst oogdruppels gestart om de oogdruk te verlagen. Soms is een laserbehandeling of een oogoperatie nodig om de oogdruk te doen dalen.

Kan het zicht terug beter worden met de behandeling?

Spijtig genoeg is de schade aan de oogzenuw (en dus ook het zichtverlies) ten gevolge van glaucoom altijd blijvend en niet omkeerbaar. Het doel van de behandeling is dus om verdere schade te voorkomen. Dit benadrukt het belang van een vroegtijdige opsporing en regelmatige controles bij de oogarts en een goede uitvoering van de voorgeschreven behandeling. Want enkel een vroegtijdige detectie en een goede behandeling van glaucoom kan verdere schade aan de oogzenuw en verdere visusdaling beperken.

glaucoom

Opmerking: Hierboven werd chronisch open hoek glaucoom beschreven. Deze evolueert eerder traag, over jaren. Een andere vorm is acuut gesloten hoek glaucoom, waarbij de voorkamerhoek te nauw is en afgesloten geraakt. Hierdoor kan de oogdruk op zeer korte tijd zeer hoog oplopen, wat (hoofd)pijn, misselijkheid (met soms braken), een rood oog en visusdaling kan veroorzaken. Dit moet urgent behandeld worden door middel van laser iridotomie: cfr info over ‘iridotomie’. Wanneer een nauwe voorkamerhoek opgemerkt wordt tijdens een routine oogcontrole, zal een preventieve behandeling met laser (iridotomie) worden aangeraden om deze acute, pijnlijke situatie te voorkomen.