Iridotomie

Yag Laser Iridotomie voor nauwe voorkamerhoek

Dit is een schema van een normaal oog:

De oogbol is gevuld met vocht, dat lokaal wordt aangemaakt rond de ooglens en daarna wordt afgevoerd thv de voorkamerhoek:

(Opmerking: dit is ander vocht dan traanvocht! De tranen zijn aan de buitenkant van het oog; het oogvocht zit binnen in de oogbol om de lens en iris te voeden.)

Wanneer de voorkamerhoek te nauw is, kan het oogvocht niet goed draineren en blijft het achter de iris opgehoopt waardoor er een te hoge oogdruk ontwikkelt in de oogbol. Dit is een gevaarlijke situatie die plots tot hevige pijn, een slecht zicht en een rood oog kan leiden. (=”acuut glaucoom”) Met de laser kan de oogarts preventief een kleine opening maken in de iris (=iridotomie) zodat het oogvocht ongehinderd de voorkamerhoek kan bereiken, en er dus nooit een hoge oogdruk opgbeouwd wordt achter de iris.

Praktische info
  • Glaucoom praktischBloedverdunners moeten hiervoor niet gestopt worden.
  • De laserbehandeling gebeurt ambulant op de raadpleging.
  • Voor de ingreep worden druppels in het oog gedaan die 15 minuten moeten inwerken. De pupil wordt hierdoor klein. Dit geeft soms tijdelijk een lichte hoofdpijn boven de ogen.
  • Meestal worden beide ogen direct na elkaar behandeld. Dit duurt in totaal ongeveer 10 minuten.
  • Nadien mag u niet zelf met de wagen rijden.
  • U krijgt een nabehandeling met oogdruppels gedurende 1week.
  • Mogelijke complicaties: een kleine bloeding (frequent, geeft geen problemen), het gaatje sluit spontaan, glare of dubbelbeeld (meestal voorbijgaand).
  • Deze behandeling wordt grotendeels terugbetaald door het ziekenfonds.