Trabeculectomie

Wat is het doel/werkingsmechanisme van de operatie?

De verhoogde oogdruk bij glaucoompatiënten wordt meestal veroorzaakt door een verstopping of minder goede doorlaatbaarheid van een kleine filter (= trabeculum genoemd), gesitueerd tussen het regenboogvlies en het hoornvlies. Tijdens een trabeculectomie operatie wordt een klein deel van deze filter weggehaald of “ontstopt” zodat er opnieuw een betere afvloei is van het oogvocht, en de oogdruk daalt. Er wordt m.a.w. een soort tunneltje gemaakt zodat het oogvocht gemakkelijker kan afvloeien naar een klein filtratieblaasje (=’’bleb”) onder het bindvlies van het oog. Deze bleb zit dan onder het bovenste ooglid.  Deze operatie zal uw zicht niet verbeteren, enkel trachten te stabiliseren.

Hoe verloopt de operatie?

Deze operatie kan uitgevoerd worden onder lokale (= retrobulbaire) verdoving, ofwel onder volledige (= algemene) verdoving. De patiënt moet dus nuchter blijven voor de ingreep (= 6 uur voordien niet eten of drinken). Bloedverdunners moeten een aantal dagen voordien gestopt worden, in overleg met de huisarts.

Trabeculectomie

Wat is de normale postoperatieve evolutie?

  • Een tijdelijke vermindering van het zicht en overvloedige tranen zijn normaal kort na de chirurgie.
  • Na de operatie zal het nodig zijn om ontsmettende en ontstekingsremmende oogdruppels te gebruiken gedurende minstens 2 maanden.
  • Na de operatie moet men een tijdje voorzichtig zijn met persen, bukken, en heffen, en mag men niet in het oog wrijven.
  • Het succes van de filtratie heelkunde wordt vaak bepaald gedurende de eerste vier weken na de ingreep. In die periode is het zeer vaak nodig de filtratie te bevorderen d.m.v. oogbolmassage, lasertherapie, verwijderen van hechtingen, lokale toediening van litteken-remmende medicatie, of inprikken van de filtratieblaas. Deze procedures zijn noodzakelijk om het effect van de chirurgie bij te regelen, aangezien genezing en littekenvorming bij ieder individu verschillend zijn.
  • In  75% van de gevallen is de oogdruk verminderd tot een bevredigend niveau.
  • In 25% der gevallen is het nodig, na een wisselend tijdstip, oogdruppels te herbeginnen om een voldoende lage oogdruk te verkrijgen, of soms is zelfs een tweede operatie nodig.

Trabeculectomie

Zijn er risico’s verbonden aan filtrerende chirurgie?

Bij elke ingreep bestaat er een (kleine) kans op complicaties. De voornaamste zijn: (kleine) bloeding in het oog, infectie, tijdelijk te lage oogdruk nadien, verergering van cataract na de ingreep. Wij doen er natuurlijk alles aan om deze risico’s zo veel mogelijk te beperken.  Daarnaast is het normaal dat het zicht een tijdje minder goed is na de operatie; dit herstelt langzaam weer, maar kan enkele weken duren. Soms is er na een tijdje wat littekenvorming, dewelke het tunneltje kan doen verstoppen; dan is er een tweede (en/of derde) ingreep nodig om het tunneltje terug vrij te maken. Uw oogarts zal dit dan met u op voorhand bespreken en uitleggen, indien nodig.

Voor meer informatie over glaucoom kan u steeds terecht op de website van de Belgian Glaucoma Society: www.glaucoma.be